Tôi ưu hóa chi phí

Chúng tôi giảm chi phí vận chuyển xuống tôi thiểu bằng cách: (1) Trộn các sản phẩm khác nhau trong một lô hàng để tận dụng tối đa không gian và giới hạn trọng lượng của các đơn. (2) Lựa chọn điểm giao hàng thuận tiện nhất với từng sản phẩm trong lô hàng đó.

 


Các lợi ích khác

FLC GroupFLC Group
Ree GroupRee Group
GP InvestGP Invest
Sun GroupSun Group
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
M&E GroupM&E Group
TechgelTechgel
StarductStarduct
HaweeHawee
Bee LogisticBee Logistic
CoteconsCotecons
LanmakLanmak
VinaconexVinaconex
SeareficoSearefico
VinGroupVinGroup