Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

VinaconexVinaconex
VinGroupVinGroup
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
CoteconsCotecons
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
FLC GroupFLC Group
Sun GroupSun Group
2T-Corporation2T-Corporation
Xuan MaiXuan Mai
LanmakLanmak
M&E GroupM&E Group
Ree GroupRee Group
HaweeHawee
macrocozmacrocoz
TechgelTechgel
GP InvestGP Invest