Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

Sun GroupSun Group
HaweeHawee
TechgelTechgel
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
M&E GroupM&E Group
GP InvestGP Invest
LanmakLanmak
Ree GroupRee Group
2T-Corporation2T-Corporation
Xuan MaiXuan Mai
VinaconexVinaconex
SeareficoSearefico
macrocozmacrocoz
CoteconsCotecons
VinGroupVinGroup
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh