Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

LanmakLanmak
VinGroupVinGroup
TechgelTechgel
Xuan MaiXuan Mai
SeareficoSearefico
2T-Corporation2T-Corporation
Sun GroupSun Group
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
VinaconexVinaconex
macrocozmacrocoz
HaweeHawee
CoteconsCotecons
GP InvestGP Invest
Ree GroupRee Group
FLC GroupFLC Group