Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

2T-Corporation2T-Corporation
VinaconexVinaconex
Sun GroupSun Group
HaweeHawee
TechgelTechgel
SeareficoSearefico
Ree GroupRee Group
Xuan MaiXuan Mai
LanmakLanmak
GP InvestGP Invest
M&E GroupM&E Group
macrocozmacrocoz
CoteconsCotecons
VinGroupVinGroup
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
FLC GroupFLC Group