Cơ cấu tổ chức

Nguyên tắc hoạt động

Công ty Cổ Quốc tế Thái Chi hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được Hội đồng thành viên thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cơ quan quyết định nhất của công ty là Hội đồng thành viên. Hội đồng thanh viên cử và bổ nhiệm Ban giám đốc để quản trị và  lãnh đạo điều hành công ty.

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về Điều hành hoạt động của công ty là Tổng giám đốc công ty.

Sơ đồ tổ chức

sodo

En s ntesis, encuentro altamente posible desarrollar un enfoque aicle en uruguay con m nimos https://writemypaper4me.org/ arreglos desde la curr cula, y con ajustes metodol gicos posibles de ejecutar con sencillez, tal como fue presentado en forma sucinta.
Sun GroupSun Group
FLC GroupFLC Group
VinGroupVinGroup
HaweeHawee
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
LanmakLanmak
Xuan MaiXuan Mai
Ree GroupRee Group
CoteconsCotecons
SeareficoSearefico
macrocozmacrocoz
VinaconexVinaconex
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
2T-Corporation2T-Corporation
M&E GroupM&E Group
GP InvestGP Invest