Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ

thi-cong-dien


Chúng tôi cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt, thiết kế các hệ thống điện nhẹ:

1. Thi công lắp đặt hệ thống mạng Lan, mạng điện thoại (telephone)

2. Thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát

3. Thi công lắp đặt hệ thống điện thi công, điện dân dụng, điện điều khiển.


Bài viết liên quan

macrocozmacrocoz
HaweeHawee
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
LanmakLanmak
Ree GroupRee Group
Xuan MaiXuan Mai
SeareficoSearefico
VinGroupVinGroup
GP InvestGP Invest
VinaconexVinaconex
CoteconsCotecons
TechgelTechgel
Sun GroupSun Group
M&E GroupM&E Group
FLC GroupFLC Group
2T-Corporation2T-Corporation