Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ

thi-cong-dien


Chúng tôi cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt, thiết kế các hệ thống điện nhẹ:

1. Thi công lắp đặt hệ thống mạng Lan, mạng điện thoại (telephone)

2. Thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát

3. Thi công lắp đặt hệ thống điện thi công, điện dân dụng, điện điều khiển.


Bài viết liên quan

Xuan MaiXuan Mai
LanmakLanmak
GP InvestGP Invest
FLC GroupFLC Group
Sun GroupSun Group
SeareficoSearefico
2T-Corporation2T-Corporation
Ree GroupRee Group
CoteconsCotecons
M&E GroupM&E Group
macrocozmacrocoz
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
HaweeHawee
VinGroupVinGroup
VinaconexVinaconex
TechgelTechgel