Dịch vụ năng lượng

nang-luong


Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng:

  • Các nhà máy, khu công nghiệp.
  • Các tòa nhà, văn phòng các công ty.
  • Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi.
  • Hệ thống năng lượng công cộng.
  • Tiết kiệm năng lượng nhà dân.

 


Bài viết liên quan

TechgelTechgel
M&E GroupM&E Group
Ree GroupRee Group
GP InvestGP Invest
FLC GroupFLC Group
SeareficoSearefico
VinGroupVinGroup
2T-Corporation2T-Corporation
CoteconsCotecons
Sun GroupSun Group
Xuan MaiXuan Mai
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
LanmakLanmak
HaweeHawee
VinaconexVinaconex
macrocozmacrocoz